WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenická vigilie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

V sobotu 19. května 2018 se od 20:00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala tradiční ekumenická vigilie (noční bdění při modlitbách) v předvečer svátku Seslání Ducha Svatého za účasti představitelů Ekumenické rady církví v ČR a České biskupské konference. Za ERC se vigilie zúčastnili biskup Starokatolické církve v ČR Pavel Benedikt Stránský, Superintendent ECAV v ČR Marián Čop, superintendent Evangelické církve metodistické v ČR Petr Procházka, pražský senior Českobratrské církve evangelické Roman Mazur a za Církev československou husitskou patriarcha Tomáš Butta. Bohoslužbu zahájil kardinál Dominik Duka. Setkání zpěvem doprovázeli kantor Jakub Hrubý zpěvem žalmů, Sbor Humboldtovy univerzity z Berlína, sbormistr Carsten Schultze. Varhanní doprovod sboru Dietmar Hiller. Varhany Josef Kšica.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus