WebArchiv - archiv českého webu

Ohlédnutí za setkáním NaPůl

Také letos se uskutečnilo setkání husitské mládeže NaPůl, tentokrát v malebném městečku Slaný.Tématem setkání o víkendu od 27. do 29. dubna 2018 byla Boží stavba. Na místní faře nás v pátek večer přivítal bratr farář Stanislav Jurek se svojí ženou. Večerní ztišení připravila sestra Vymětalová Hrabáková: společně jsme si vyzkoušeli metodu výkladu biblického textu bibliolog - při něm jsme četli příběh o vyhnání penězoměnců z chrámu a prožívali text z pohledu jednotlivých postav. Nejnabitější program na nás čekal v sobotu. V modlitebně měla sestra jáhenka Doubravová připravené slovo o základu Božího chrámu i o tom, že každý z nás v něm má své místo a svůj úkol. Dopoledne jsme si prohlédli centrum města a navštívili jsme Klášter bosých karmelitánů. Klášter založili františkáni okolo původně protestantského hřbitovního kostela vystavěného v renesančním slohu. Později byl kostel přestavěn na barokní a uvnitř vznikla loretánská kaple. Nás zaujalo zejména zakomponování moderního umění do historického oltáře. Za minulého režimu klášter sloužil jako věznice, autoškola nebo zoologická zahrada. Po revoluci se v klášteře usadili karmelitáni, kteří ho zrekonstruovali a tak dnes může opět sloužit svému účelu. Bosí karmelitáni jsou „kontemplativněčinný“ řád, věnují se tedy jak modlitbě, tak i činnosti pro své okolí. Nabízejí například pobyt s bratry v klášteře a v klášterním kostele slouží mše, na které chodí zejména nově usazené mladé rodiny. Kromě toho vyrábí výborné ovocné džemy. Odpoledne jsme se vydali na pěší výlet po Ovocné stezce. Městečko Slaný leží ve srážkovém stínu, takže zde téměř neprší, a pěstuje se například víno. Název stezky je poměrně výstižný, naše cesta vedla mezi nekončícími lány jabloní. Nakonec jsme šťastně doputovali do cíle, kterým byla vesnička Knovíz, kde jsme se občerstvili a podívali se do místního katolického kostelíka Všech svatých. Ten se nám i v našem skromném počtu podařilo plně obsadit a vzápětí zaplnit i zpěvem chval z našeho zpěvníku. Odvážlivci si mohli dokonce zkusit zahrát na varhany nebo se po starém schodišti protáhnout na věž a z ní si prohlédnout okolní krajinu. Po návratu do Slaného jsme se setkali s P. Brunou, který vedl večerní modlitbu podle keltské večerní liturgie z Iony. Zbytek sobotního večera jsme strávili zpěvem chval v modlitebně. Vrcholem setkání byly nedělní bohoslužby, které sloužil farář z Kladna br. Phanuel Osweto a místní farář br. Stanislav Jurek, který nás v kázání provedl historií Jeruzalémského chrámu od založení králem Šalamounem, obnovení po návratu židů z babylonského zajetí až k vyhnání penězoměnců Ježíšem… Duchovně posíleni se můžeme nyní těšit na velké podzimní setkání mládeže, které se tentokrát odehraje v Českých Budějovicích. Michal Kroneisl
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus