WebArchiv - archiv českého webu

Zvony na Loretě zněly za čínské křesťany

V neděli 13. května 2018 od pěti hodin večer se před pražskou Loretou uskutečnilo setkání na podporu čínských křesťanů, kterým v Česku nebyl udělen azyl. Zvonohra a modlitba zněly za 70 neúspěšných žadatelů, kterým hrozí deportace do Číny a následně perzekuce ze strany totalitního režimu. Shromáždění začalo symbolickými sedmdesáti údery zvonů na Loretě. Hlavní loretánský zvoník přitom použil čínskou pentatonickou stupnici. „Připomínáme si tím sedmdesát našich bratří a sester, kteří tu žijí v každodenních obavách, co s nimi vlastně bude. Sedmdesát tónů ale zní i za sedmdesát milionů obětí komunistického režimu celosvětově,“ vysvětlil jeden z organizátorů, farář Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal. Z věže Lorety se pak ozvala i nejrozšířenější křesťanská píseň Amazing Grace, kterou zpěvem doprovodila skupinka účastníků setkání. Následovala slova 70. žalmu v českém i čínském jazyce: „Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc! Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mi usilují o život! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím!“ Shromáždění zakončila modlitba prokládaná písní z mezinárodní ekumenické komunity v Taizé „Adoramus te, o Christe“ Výběr písně má symbolický význam, protože nápěv znají právě i čínští křesťané, a tato zpívaná podpora k nim díky tomu dolehne. Že se tak skutečně děje, potvrdil i přečtený dopis, kterým zprostředkovaně děkovali všem za dosud projevenou podporu. „Čteme pečlivě každý článek v médiích, díváme se na každé video a každou fotku, věnujeme pozornost každé výzvě a podpoře. Všechny tyto věci si v našich srdcích pamatujeme. Každá podpora a projev lásky nám dávají velikou sílu,“ znělo v dopise. Jiří Hofman, komunikace s veřejností a medii, CČE. (Za CČSH se setkání zúčastnila Kateřina Merglová; více informací přineseme v čísle ČZ 22)
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus