WebArchiv - archiv českého webu

Hod Boží velikonoční v ekumenickém duchu

Již se stalo tradicí, že se scházíváme co čtvrt roku na hradě, kde byli svěceni první utrakvističtí kněží před 601 lety - v Lipnici nad Sázavou na Vysočině, místa 12 km vzdáleného od Havlíčkova Brodu. Nyní o Velikonocích jsme se domluvili, že budeme sloužit bohoslužbu v ritu starokatolickém. Já jsem posloužila kázáním na perikopu z Janova evangelia (20, 1-18), zpívali jsme písně ze Svítá a doprovázeli nás 3 kytaristé a 3 flétnisté - atmosféra byla nádherná, rodinná, a čtyři denominace ( - CČE, Starokatolická, Římskokatolická a CČSH) se navzájem prolnuly bez předsudků. Moc jsme se na sebe všichni těšili a užili si nádherné "hodobožové" odpoledne. Potěšily i milé přípravy a rozhovory před akcí, pilné nacvičování hudby s dětmi - zazněly melodie písně ze 14. století Andělíku rozkochaný, Velikonoční 373, 214 ze zpěvníku Svítá, dále 484 - Závěr Truvérské mše, kánon Veselme se křesťané ze 14. stol., a na závěr Chorál Johanna Sebastiana Bacha. Počasí bylo pravé aprílové, a my se zase na dlouhý čas napili ze studny živé vody - Písma, spolusourozenectví v Kristu a vzájemné lásky a úcty. S panem kastelánem M. Hanzlíkem jsme se domluvili zase na příště - tak tedy na shledanou na Lipnici na sv. Jana 24. 6. v 16 hodin, kdy bude bohoslužba vedena dle naší CČSH liturgie, a pak v srpnu - 10. 8. kdy bychom rádi v gotické části hradní kaple, která je zasvěcená sv. Vavřinci, uspořádali vavřineckou pouť. Požehnané jaro a skutečně prožitou radost z Kristova Vzkříšení přeje za všechny zúčastněné Kamila Magdalena Lukasová
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus