WebArchiv - archiv českého webu

Lumír Čmerda - (Nejen) reliéfy a ilustrace

To je název nové, reprezentativní knihy věnované životu a výtvarnému dílu našeho emeritního faráře Lumíra Čmerdy. Autory publikace jsou Mgr. Jakub Ivánek , PhD., pracovník Centra regionálních studií FF Ostravské univerzity a Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., literární historička Katedry české literatury a literární vědy FF Ostravské univerzity. Kniha byla více jak šesti desítkám zájemců o výtvarné umění představena za účasti stále vitálního br. Lumíra Čmerdy ve výstavní síni antikvariátu Fiducia v Ostravě, a to ve čtvrtek 14. 12. 2017. Slavnostní večer zahájil Zdeněk Kovalčík varhanní skladbou C. Franca a zpěvem tří křesťanských songů nedávno zesnulého br. Luboše Svobody. Svatava Urbanová přivítala Lumíra Čmerdu a přítomné hosty slavnostního večera. Ve svém úvodním slovu poukázala na úzké vazby L. Čmerdy k regionu Ostravska, neopomněla také na jeho duchovní zakotvení v naší církvi. Právem označila výtvarníka Čmerdu za typ renesančního umělce, a to díky jeho všestrannému rozhledu v různých oborech lidské činnosti, osobitému rukopisu, různorodým výtvarným technikám - grafika, kresba, malba, ilustrace, dřevořezba, jež všechny zvládá bravurně. Zdůraznila i jeho podíl na četných architektonických návrzích pro občanskou vybavenost i Čmerdovo členství v Kontrastu, významné nonkonformní skupině architektů a výtvarníků 60. let na Ostravsku. Jakub Ivánek pak ve svém slovu referoval o vyhledávání a mapování Čmerdových děl, a to nejen na Ostravsku, ale i v různých koutech naší vlasti. Ocenil autorovy tvůrčí nápady, vynikající techniku práce se dřevem i dalšími materiály. Tato Čmerdova díla lze nalézt v mnoha školách, úřadech, na volných prostranstvích, ale také v řadě sakrálních objektů. Přítomní měli možnost se blíže seznámit díky obrazové prezentaci s výtvarným dílem L. Čmerdy, který pak ve svém vystoupení poděkoval tvůrcům skvostné publikace, přátelům i všem, kteří zavítali do výstavního sálu Fiducie. Na závěr zazněl opět v podání Z. Kovalčíka song Vánoční Ježíš. A pak byla příležitost k osobním rozhovorům s br. Čmerdou, který zájemcům podepisoval publikaci. Potěšitelné také bylo zastoupení několika členů vratimovské náboženské obce naší církve, kteří nosí ve svých srdcích nezapomenutelný, stále živý odkaz poctivé práce na vinici Páně manželů Lumíra a Ireny Čmerdových. Více informací o knize najdete v Českém zápase č. 4 tohoto roku.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus