WebArchiv - archiv českého webu

Výročí CČSH - Učiň nás Bože kameny své duchovní stavby

Na svátek Zjevení Páně 6. ledna se v pražském chrámu sv. Mikuláše sešli věřící naší Církve československé husitské, aby si připomněli její slavnostní vyhlášení na tomto místě – před 98 lety. Tradiční bohoslužbu vedenou br. patriarchou Tomášem Buttou a bratry biskupy provázely m. j. prosby ses. farářky Hrabákové-Vymětalové za dobré duchovní zázemí pro děti a mládež a také prosby nového studentského duchovního Tomáše Nováka o odvahu, vytrvalost a kreativitu studentů,ale i za jejich úctu k tradici. Br. patriarcha připomněl, že naše modlitby provázejí také církevního kantora br. Zdenka Kovalčíka, jenž napomáhá svými zkušenostmi a uměním rozvíjení daru zpěvu a hudby k Boží chvále. Pražský biskup br. David Tonzar v kázání upozornil, že svátek Zjevení Páně, jenž již ve 4. století „rozdělil“ západní a východní církev v názoru na charakter jeho slavení, bychom mohli vnímat jako symbol světla a tepla přicházejícího do zmrzlého, zkroušeného světa: „Radujme se, že žijeme a že víme, proč Kristus jako světlo přichází.“ Připomněl také, že naši otcové, kněží římskokatolické církve před 98 lety sloužili právě epifanii - a za dva dny již odsouhlasili znovuzrození církve: přiznali onen výhonek nové cesty ke Kristu. Tito, tehdy, cizinci ve své vlastní církvi, nám, potomkům a následovníkem, znovuotevřeli cestu ke Kristu; především princip svobody svědomí v duchu Kristově, Husovo Pravdy každému přejte, nikoho násilím tlačiti nedejte. Jak předat tento odkaz dál, ptá se br. Tonzar a odpověď nachází u Izajáše: na nových základech se ukazují možnosti nápravy. V případě starého Izraele šlo poté, co sešel z cesty o možnost spásy pro všechny, kdo poznali Hospodina a jdou v jeho šlépějích. A to je odpovědí i na naše dnešní problémy. V Evropě se potýkáme s náporem cizinců: nemáme rezignovat na své křesťanství, máme lidem jakéhokoli vyznání ukázat, že Bůh je láska, že Kristus přichází pro všechny národy, pro všechny cizince… nesmíme ztratit vůli svědčit o Kristu všem národům. Na závěr bohoslužby přítomné oslovila ministryně obrany Karla Šlechtová a své přání radosti a vděčnosti za vše dobré do dalších let naší církvi popřál za Ekumenickou radu církví její předseda Daniel Ženatý. KB
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus