WebArchiv - archiv českého webu

Výročí CČSH - Učiň nás Bože kameny své duchovní stavby

Na svátek Zjevení Páně 6. ledna se v pražském chrámu sv. Mikuláše sešli věřící naší Církve československé husitské, aby si připomněli její slavnostní vyhlášení na tomto místě – před 98 lety. Tradiční bohoslužbu vedenou br. patriarchou Tomášem Buttou a bratry biskupy provázely m. j. prosby ses. farářky Hrabákové-Vymětalové za dobré duchovní zázemí pro děti a mládež a také prosby nového studentského duchovního Tomáše Nováka o odvahu, vytrvalost a kreativitu studentů,ale i za jejich úctu k tradici. Br. patriarcha připomněl, že naše modlitby provázejí také církevního kantora br. Zdenka Kovalčíka, jenž napomáhá svými zkušenostmi a uměním rozvíjení daru zpěvu a hudby k Boží chvále. Pražský biskup br. David Tonzar v kázání upozornil, že svátek Zjevení Páně, jenž již ve 4. století „rozdělil“ západní a východní církev v názoru na charakter jeho slavení, bychom mohli vnímat jako symbol světla a tepla přicházejícího do zmrzlého, zkroušeného světa: „Radujme se, že žijeme a že víme, proč Kristus jako světlo přichází.“ Připomněl také, že naši otcové, kněží římskokatolické církve před 98 lety sloužili právě epifanii - a za dva dny již odsouhlasili znovuzrození církve: přiznali onen výhonek nové cesty ke Kristu. Tito, tehdy, cizinci ve své vlastní církvi, nám, potomkům a následovníkem, znovuotevřeli cestu ke Kristu; především princip svobody svědomí v duchu Kristově, Husovo Pravdy každému přejte, nikoho násilím tlačiti nedejte. Jak předat tento odkaz dál, ptá se br. Tonzar a odpověď nachází u Izajáše: na nových základech se ukazují možnosti nápravy. V případě starého Izraele šlo poté, co sešel z cesty o možnost spásy pro všechny, kdo poznali Hospodina a jdou v jeho šlépějích. A to je odpovědí i na naše dnešní problémy. V Evropě se potýkáme s náporem cizinců: nemáme rezignovat na své křesťanství, máme lidem jakéhokoli vyznání ukázat, že Bůh je láska, že Kristus přichází pro všechny národy, pro všechny cizince… nesmíme ztratit vůli svědčit o Kristu všem národům. Na závěr bohoslužby přítomné oslovila ministryně obrany Karla Šlechtová a své přání radosti a vděčnosti za vše dobré do dalších let naší církvi popřál za Ekumenickou radu církví její předseda Daniel Ženatý. KB
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus