WebArchiv - archiv českého webu

Vánoční svátky v blanenské náboženské obci L.P. 2017

Celý advent jsme se při nedělních bohoslužbách, ranních bohoslužbách před svítáním tzv. rorátech, spoustě koncertů a setkání připravovali na narození Páně. Slovy písně: "Ejhle Hospodin přijde..." a On přišel v betlémském dítěti. Postavy malých Lucií k nám přišly v neděli 17. prosince. Děti chodily na roráty s klasickými lucernami. Po závěrečném koncertu se nás patnáct bratří a sester dalo do zdobení a úklidu blanenského kostela. Krásný perníkový betlém vyrobila Dana Slabá. Pan varhaník "profoukl" a sladil varhany na všechny vánoční bohoslužby. Naši věřící v diaspoře si během týdne připravili jednotlivá místa pro slavení vánočních bohoslužeb, protože se konají bohoslužby i v několika obcích kolem Blanska /Brťov, Rudice, Křtiny, Boskovice, Vítějeves, Lysice, Černá Hora a Blansku-kapli/. Naší zvláštností je Půlnoční v Rudici, na Štědrý den, která se koná ve 23:30 hodin pod širým nebem na návsi u Boží muky za doprovodu dechové hudby. Kromě každodenního slavení bohoslužeb jsme náš blanenský kostel letos otevřeli široké veřejnosti k vánočním prohlídkám a návštěvě betléma. Každý den 24.12.,25.12.,26.12. mimo bohoslužby naši průvodci provedli kostelem přes sto padesát lidí. Bohu díky, zájem předčil naše očekávání. Po večerních silvestrovských bohoslužbách jsme ještě společně poseděli a rok 2017 jsme ukončili silvestrovskou půlnoční ve 23:00 hodin. Za hlaholení všech tří zvonů jsme společným zpěvem naší hymny a přípitkem před kostelem vstoupili do L.P. 2018. Trochu spánku a 1.1.2018 a ráno o svátku Jména Ježíš jsme věříme, přijali nový rok. Bohu díky, který nám dal sílu. Rada starších v Blansku.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus