WebArchiv - archiv českého webu

Uvedení knihy o perzekuci a rezistenci Církve československé (husitské) v letech 1938–1945

JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR, Církev československá husitská, Praha 2017, 1. vydání, váz., 704 s., ISBN 978-80-87912-80-5 (ÚSTR), ISBN 978-80-7000-141-7 (CČSH). Termín: 19. 12. 2017, 17:00 Místo konání: Husův sbor Vinohrady, Dykova 1, Praha 10 Rozsáhlá a obrazově bohatá kniha Martina Jindry je první souhrnnou syntézou dějin Církve československé (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po římskokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního společenství v Protektorátu Čechy a Morava. Za více než deset let se autorovi podařilo shromáždit širokou škálu archivních pramenů a vytvořit z nich obraz zápasu Církve československé (husitské) s okupační a protektorátní správou po březnu 1939, který se odrážel ve fungování a vnitřní struktuře církve. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela CČS(H) v letech 1938–1945 vyrovnávat. Čtenáři se tak mohou seznámit s momenty, kdy byla výrazněji ohrožena samotná existence CČS(H). Detailně je popsán celý proces nucené změny názvu církve. Monografie též mapuje zapojení věřících v domácím i zahraničním odboji, celou škálu sociálních aktivit nebo vztah CČS(H) k pronásledovaným Židům. Nesoustřeďuje se však pouze na území protektorátu, nýbrž ukazuje, že se změny na evropském kontinentu bolestně dotýkaly také života věřících na Slovensku nebo třeba na Těšínsku. Součástí prezentace 19. prosince 2017 byla pietní svíčková slavnost za 16 vybraných osobností církve, modlitba patriarchy Tomáše Butty, vystoupení kapely Repromantic a prohlídka Husova sboru, odkud ve dnech Pražského povstání v květnu 1945 vysílal Český rozhlas. Knihu Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945 si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz, dostupná bude též v prodejně Blahoslav.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus