WebArchiv - archiv českého webu

Svátek Krista Krále v Ježkovicích

Na slavnost Ježíše Krista Krále 26. listopadu 2017 jsme prožili milé setkání v naší farnosti. Rádi se s vámi podělíme. Je dlouholetým zvykem v našich náboženských obcích Vyškov a Blansko se společně setkávat. Věřící na Blanensku a Vyškovsku se setkávají k bohoslužbám na 14 místech, ale faráře mají jednoho. Za léta se většinou mezi sebou dobře vzájemně známe. Jezdíme společně na poutě, zájezdy, ale také na tzv. Farní dny. To se setkají ti nejaktivnější bratři a setry z různých míst našich farností na jednom místě. Společně prožijeme bohoslužby a následuje společenské odpoledne. Protože je to neděle na konci liturgického roku, uspořádali jsme tradičně farní den jako SILVESTR. Letos to byly Ježkovice. Nejdříve jsme prožili sváteční bohoslužby v místní kapli. Kaple byla přeplněná a nebylo už nikde místečko ani na stání. Naši varhaníci doprovodili sváteční bohoslužby na varhany a na dalších hudebních nástrojích a zpíval pěvecký sbor mladých. Po bohoslužbách následovalo společenské odpoledne v místní sokolovně. Program byl silvestrovsky bohatý. Pro děti skákací hrad a vyrábění, manželé Musilovi se svoji kapelou Nota Bene nás roztancovali všemi oblíbenými šlágry. Bohatá tombola se třemi sty vtipnými výhrami dodala kousek vzpomínky na to, co jsme prožili. Jen pro místní nebylo jednoduché obsluhovat více jak 130 bratří a sester. Máme na co dlouho vzpomínat. Bratři a sestry z Blanenska a Vyškovska.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus