WebArchiv - archiv českého webu

Setkání k výročí Karla Farského v Karlíně

V rámci pravidelných setkání v NO Praha 8 – Karlín se konal v úterý 28. 11. pořad „Karel Farský, modernistický kněz, učitel a patriarcha Církve československé husitské“. ThDr. Jiří Vaníček nejprve přivítal v Karlíně bratra patriarchu a další účinkující a hosty. V krátké reflexi se pak karlínský farář a přednosta odboru kultury CČSH zamyslel nad výročím zakladatele naší církve a jejího prvního patriarchy ThDr. Karla Farského. Stručně přiblížil tuto osobnost a shrnul předešlé oslavy konané v průběhu končícího roku. Potom předal slovo moderátorce celého pořadu PhDr. Olze Nytrové. Ta uvedla, že v Karlíně si považují za čest, že se mohou podílet na tomto pořadu, který inicioval ThDr. Tomáš Butta ThD., jenž patří ke znalcům Farského díla. Zásluhou našeho současného patriarchy vyšel sborník věnovaný 90. výročí Karla Farského, do něhož také dr. Butta připravil příspěvky o životě a díle zakladatelské osobnosti naší církve, o liturgii K. Farského a o jeho angažovanosti pro vlast a církevní reformy. Pro karlínský pořad si bratr patriarcha připravil zajímavou prezentaci, obsahující ukázky vzácných materiálů z historie naší církve. Následovalo vystoupení Literárně dramatického klubu Dialog na cestě. PhDr. Olga Nytrová, RNDr. Markéta Hlasivcová, Květa Salmonová a PhDr. Jan Wittberger přečetli dva Farského vynikající texty O lidské duši, O smyslu Ježíšova utrpení, vybrané dr. T. Buttou. Dále zazněl úryvek z Farského Postily. Dalším hostem pořadu byl profesor Zdeněk Kučera, vysokoškolský pedagog, kněz a specialista na systematickou teologii, autor početných teologických knih. Ve své promluvě ozřejmil mnohé souvislosti z období vzniku československého státu a zakládání naší církve. Členové Dialogu na cestě pak přednesli vybrané ukázky z útlé knížky nazvané Zastavení s K. Farským, kde nalezneme myšlenky, které vybrali naši bratři biskupové z díla našeho zakladatele, neboť je nejvíce oslovují. Posledním hostem pořadu byl PaeDr. Zdeněk Kovalčík, pedagog, muzikolog, církevní kantor a farář ve Zlíně. Je znalcem hudební stránky naší liturgie a velmi dobře rozumí i písním znějícím v naší Církvi československé husitské. Na závěr si přítomní pohovořili u šálku kávy a čaje a malého pohoštění. Pořad na videokameru natočil Ing. Václav Strachota. PhDr. Olga Nytrová a Ing. Václav Strachota
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus