WebArchiv - archiv českého webu

Radujte se v Pánu vždycky

Radujte se v Pánu vždycky... Stále se radujte, v modlitbách neustávejte... tyhle rady ve svých listech do křesťanských obcí opakuje apoštol Pavel. Opakovat bychom si je měli i my, zvlášť pokud se cítíme být pod tlakem starostí. Tahle apoštolská povzbuzení doplnil Pavel ještě řadou dalších rad mířících k posílení ve víře i křesťanské praxi (Filipským 3,4-7; 1. list Tesalonickým 5, 13-24). A my jsme se radovali – v někdejším Husově sboru, nyní jen půjčeném, uprostřed zdevastovaného parku. V průvanu protahujícím rozbitými okenními tabulkami a v počtu, který by se nedal nazvat „natřískaným kostelem“, jsme se opravdu radovali. Prvním podnětem byl dík za 70 let od vzniku naší pohraniční náboženské obce. Sice již po několik desítek let zápasí na pokraji okraje, a přece je důvod k radosti právě uprostřed toho všeho: ten zápas vedeme ve společenství s naším Spasitelem. Neopustil nás. A neopustí, on je věrný. Sešli jsme se v chrámové lodi vyzdobené svíčkami a květinami, rozeznělé krásnými hlasy zpěváků a varhanní hrou. Zejména však proteplené společenstvím více než třiceti křesťanů: některých z ekumeny, jiných zpovzdálí, ale zejména těch vlastních. Těšili a chystali jsme se mezi sebou přivítat i ty nejstarší, kteří do tohoto Husova sboru chodili před lety a teď už potřebují větší péči. Byli jsme na ně připraveni, ale dost jich vyřadily nemoci. Zahrnuli jsme je do svých modliteb právě tak jako celou náboženskou obec. Po slavnostních bohoslužbách s br. biskupem Pechancem jsme se sesedli kolem velkého stolu v teple modlitebny a při bohatém pohoštění se rozproudily hovory účastníků. Řekli jsme si něco z naší historie, k nahlédnutí byly kroniky se záznamy z prvních dob, ale také z posledního desetiletí. Pozdravil nás také evangelický senior M. Kitta, poseděli s námi baptisté. Radovali jsme se z každého a s každým, kdo mezi nás zavítal. Dalo by se to všechno vlastně napsat krátce: V neděli 22. října oslavila broumovská náboženská obec své 70. výročí bohoslužbami, při kterých bratr biskup Pechanec přijal slib nově zvolené, odhodlané rady starších, kterou představila místní farářka Jana Wienerová. Bohoslužbu zkrášlil zpěv a hra rodiny Mlnaříkovy a souboru Bohemáček. A co dál? Je toho stále dost, kde je nás zapotřebí. Zvlášť uprostřed společnosti, kde nabývají značného ohlasu strach, nejistota a dokonce i nenávist. Jakže to napsal apoštol? Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. JW
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus