WebArchiv - archiv českého webu

Slavnost 70. výročí vzniku Husova sboru v Sokolově

Dne 18. června 2017 se uskutečnila oslava 70. výročí vzniku Husova sboru v Sokolově za účasti patriarchy CČSH Tomáše Butty, který posloužil kázáním a svátostí biřmování. Liturgii vedl bratr farář a vikář Lukáš Bujna. Na závěr bohoslužby promluvila paní místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Zúčastnil se též emeritní sokolovský farář Břetislav Bělunek s manželkou Vladimírou, mariánskolázeňskou farářkou, která se ujala varhanního doprovodu. Po bohoslužbě se podávalo pohoštění ve farním salónku. Krásnou tečkou za požehnanou oslavou byl komorní koncert žáků sokolovské ZUŠ.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus