WebArchiv - archiv českého webu

Neděle 7. května L. P. 2017 v Blansku

V příjemném, májovém, ránu první květnové neděle jsme v našem dřevěném kostele prožili bohoslužby jako každý jiný den Páně. Závěr však patřil poděkování za krásné životní jubileum. Náš pan varhaník PhMr. Jiří Pokorný se dožil jubilea 80. roků svého putování cestou života. Celá farnost mu přišla poděkovat za jeho službu a práci. Každé bohoslužby jej slyšíme, ale nevidíme... je "ukrytý" na kůru našeho kostela. Proto jej br. kostelník "odlákal" v závěru bohoslužeb od varhan a doprovodil před stůl Páně. Naše zpěvačky Jiřímu zazpívaly krásné blahopřání. Sestra předsedkyně rady starších Dáša Bačkovská se členy rady starších mu poděkovala za službu v našem kostele, bratr farář mu udělil požehnání a osmdesátníci, manželé Laitovi, jej přivítali v "klubu" nezapomenutelným přáním. Podarovali veršovaným přáním, našemu varhaníkovi, "náhradní" díly...jako jsou kolena, srdce, plíce atd. zkrátka všechno, co už osmdesátník má opotřebované...Spolu s manželkou Květou potom v kruhu farní rodiny prožili posezení u společného stolu. O občerstvení se postarala naše další varhanice Jitka s dcerami a členkami rady starších. Chvála Pána za obětavé a ochotné spoluslužebníky na Jeho vinici. Martin Kopecký, farář
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus