WebArchiv - archiv českého webu

Doteky ve Slovenském domě

Česko-slovenské doteky se uskutečňují v Soukenické ulici nedaleko pražského Náměstí Republiky. A tak ve čtvrtek 6. dubna 2017 opět uvítal Slovenský dům české i slovenské spisovatele. Večerem, propojeným s autorským čtením a živým klavírním přednesem, studentky Pedagogické fakulty Marie Dunovské, provázela dvojice členů Obce spisovatelů: doc. Ondřej Hník z Pedagogické fakulty UK a básník Alois Marhoul. Druhý jmenovaný již devět let uděluje Mobelovu cenu za poezii. Na setkáních se pravidelně představují čeští a slovenští autoři. Tentokrát to byla spisovatelka Lena Riečanská z Bratislavy, členka Spolku slovenských spisovateľov. Je autorkou devíti knih pro ženy i dětské čtenáře. Dalším účinkujícím byl lékař a filozof Bohumil Ždichynec, prozaik i básník, který se zabývá také čínskou medicínou. V celistvosti života, jako uměleckého díla, spatřuje propojení moudrosti, síly ale též určité jemnosti štěstí. Posledním vystupujícím se stal básník Paul Nemo Ermite, světoběžník, narozený v Kanadě. Vystřídal mnohá zaměstnání a pobýval v různých zemích, z nichž Japonsko a Tibet jsou ty z nejexotičtějších pro českého a slovenského čtenáře. Češtinu považuje za jeden z nejkrásnějších jazyků. A co je jednou z premis poezie Paula Nemo Ermite? Cílem střelce je netrefit cíl, tak se poučil u jednoho představeného kláštera v Tibetu, kde i sám pobýval. To je snad v mnoha aspektech hodné následování i pro nás Evropany. Společné posezení s autory a hosty bylo zakončeno barem a malým pohoštěním. Všichni přítomní si mohli zakoupit i knihy autorů, s doteky obou jazyků. Mgr. Gladys Šídová, Pražský klub spisovatelů při Obci spisovatelů
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus