WebArchiv - archiv českého webu

Modlitební setkání představitelů a pracovníků ústředí církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 se v ústředí Evangelické církve metodistické v Praze v Ječné ul. uskutečnilo v rámci Aliančního týdne modliteb 2017 modlitební setkání představitelů a pracovníků ústředí církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR. Tématem tohoto setkání bylo Vyučování dětí ve sborech a církvích. Setkání zahájil a večerem provázel Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické a druhý místopředseda Ekumenické rady církví v ČR. Kázáním posloužil Gerhard Frey-Reininghaus, vedoucí úseku vnějších vztahů Českobratrské církve evangelické. V kázání zmínil význam biblického vyučování dětí a mládeže a především hledání cesty k mladé generaci ze strany rodičů a církve. Po kázání se přítomní společně pomodlili za děti, rodiče a za všechny kdo se dětem věnují. Setkání bylo zakončeno neformální diskuzí s občerstvením. Za CČSH byli přítomni bratr patriarcha Tomáš Butta a pracovníci sekretariátu patriarchy Jarmila Brynychová a Oldřich Nováček. Na závěr setkání přišel účastníky také pozdravit Dominik kardinál Duka.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus