WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Zpráva ze zasedání církevního zastupitelstva 9. 11. 2019

V příloze naleznete stručné shrnutí průběhu jednání podzimního zasedání CZ.


09.11.2019  

Zpráva z 207. zasedání ÚR 8. listopadu 2019

Příloha obsahuje shrnutí listopadového zasedání ústřední rady.


08.11.2019  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 5/2019 - Svolání Církevního zastupitelstva na 9. listopadu 2019

Příloha obsahuje oběžník se svoláním CZ na 9. 11. 2019 a návrhem programu.


03.10.2019  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus