WebArchiv - archiv českého webu

Kontakty

Diecézní rada Bratislava

Konventná 11
831 03 Bratislava (Slovenská republika)

Mgr. Elena Hajasová

Eva Némethová, mzdová ekonomka


ccsh@stonline.sk

webové stránky: http://cirkev-ceskoslovenska-husitska6.webnode.sk/

 

Biskup: ThDr. Jan Hradil, Th.D.

místopředseda DR: Dr. Jiří Balajka, DrSc.

Duchovní a kazatelé z povolání

PaeDr. Libor Klenovský, PhD. (ext.), Mgr. Milan Graus, Mgr. Rastislav Mišura, Jiří Vohryzka (ext.) - Vídeň

Členové DR

Ing. Jiří Balajka, DrSc., Viera Pašteková, PaedDr. Libor Klenovský, PhD., RNDr. Vlastizdar Vágenknecht, Ing. Vladimír Petratur, CSc, Ing. Ivan Šembera, PhD., ThMgr. Rastislav Mišura, Ing. Jan Koláček, kpt. ThMgr. Milan Graus, Mgr. Ĺudmila Hladká, JUDr. Marta Šteffeková, JUDr. Tatiana Hurtíková, Ján Požgay, Mgr. Tomáš Klenovský, Mgr. Peter Mojžišík, Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, Ph.D.

Diecézní revizní finanční výbor

Miloslava Podhorná – vedoucí finančního výboru, Ružena Matejová, Martina Vágenknechtová, Ing. Božena Marková

Právní rada

Církevní kárný výbor

Mgr. Radek Zapletal

Církevní revizní finanční výbor

Karel Potoček

Církevní zastupitelstvo

ThDr. Jan Hradil, Th.D., biskup, Ing. Jiří Balajka, DrSc., Mgr. Radek Zapletal

Diecézní stavební výbor

ThDr. Jan Hradil, Th.D., biskup, Ing. Jan Koláček, předseda, Ing. Miroslav Vitáček, Mikuláš Pašteka, Ing. Vladimír Petratur, CSc. Ing. Božena Marková, Ing. Veronika Vágenknechtová, Ing. Ivan Šembera, PhD., arch. Daniel Géč, akad. sochař Stanislav Mikuš


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus