WebArchiv - archiv českého webu

Festival Hudba zemí Koruny české na dvoře císaře a krále Karla IV.

02.09.2016 19:30 Praha

První týden v září 2016 bude spolek 108 Hz pořádat na Malé Straně první ročník Festivalu Hudba zemí Koruny české na dvoře císaře a krále Karla IV, a to u příležitosti 700. výročí narození tohoto význačného evropského panovníka. Festival bude začínat 2.9. ve výroční den korunovace Karla IV. českým králem (2.9.1347) a bude zahrnovat odpolední a večerní koncerty duchovní hudby gotiky z období působení Karla IV. na pražském dvoře, pořádané důsledně v prostorách, které již v době panování Karla IV. existovaly, tj. v kostele sv. Jana Křtitele na Prádle, v Sále Juditiny věže a v kostele sv. Vavřince na Újezdě. Koncerty budou zahrnovat hru na dobové hudební nástroje (zobcové flétny, niněra, dudy, hackbret, gemzhorn, platerspiel, šalmaje, trumšajt, perkuse, varhanní portativ, cembalino, kotlíky, jednoručky, chorus, krumhorn, gotická harfa, fidula, rybebka, citola) včetně ukázek originální notace a budou doprovázeny komentáři našich předních muzikologů působících na katedře teorie a dějin hudby HAMU a ústavu hudební vědy FF (Mgr. Lukáš Matoušek – ARS CAMERALIS , Doc. Dr. Vlastislav Matoušek – Schola Specialis Familiae, Mgr. Lukáš Vytlačil - Ensemble Mathesius). Koruna česká je název historického státního útvaru, který tvořily české země, tj. České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví, a který právně ustanovil Karel IV. svými bulami ze dne 7. dubna 1348. Pátek 2.9. v 19:30 - kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, Říční ul. Schola Specialis Familiae: Ave Coronata … Sobota 3.9. v 17:00 - kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, Říční ul. Schola Specialis Familiae: Hospodyne pomyluy ny Sobota 3.9. v 19:30 - kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, Říční ul. Ensemble Mathesius: Hudba lucemburského století Neděle 3.9. v 17:00 - Sále Juditiny věže, Mostecká 1, Praha 1 Vokální společenství: Cantio: Svatý Václave Neděle 4.9. 19:30 kostel sv. Vavřince na Újezdě HUDBA Z DOBY KARLA IV. Koncert k 700. výročí narození krále českého a císaře Svaté říše římské Účinkuje soubor ARS CAMERALIS

zpět na kalendář


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus