WebArchiv - archiv českého webu

Seznam článků autora Marie Jandová


Úvaha o historii a poselství svatováclavského chorálu
Slovo poděkování bratru ThDr. Radoslavu Hobzovi při rozloučení s ním v Husově sboru v Praze - Vinohradech
K myšlenkovému odkazu táborského učení
Pozdrav na zahájení studentských bohoslužeb
Pozdrav na zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy
Slovo u hrobu Jana Opletala v Nákle
Pozdrav za ekumenu k 100. výročí Evangelické teologické fakulty UK
Ž 140 Vést boj na straně práva a spravedlnosti
Př 4,1 – 15 Cesta moudrosti a stopy přímosti
Modlitba k 17. listopadu
Slavnostní shromáždění a sympozium k 100. výročí Evangelické teologické fakulty
L 1,5-23 Proč ztratil kněz Zachariáš hlas
2 Sa 7. kap. Boží zaslíbení nového domu a trvalého Kristova království
L 2,1-15 Betlém místem Boží přízně a narození Spasitele
Sto let služby Bohu, sto let pomoci člověku
K 100. výročí Českého misálu a české vánoční bohoslužby
Církev československá husitská v roce 100. výročí
Vstupujeme do nového roku 2020 - jubilejního roku naší církve
POSELSTVÍ K ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍHO ROKU – 100. VÝROČÍ CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Úvodní slovo na Společenském setkání ke 100. výročí Církve československé husitské v Brožíkově sále v Praze na Staroměstské radnici
Prosba o svobodu
Pozdrav k Noci kostelů 2020
Promluva při rozloučení se sestrou ThDr. Jiřinou Kubíkovou farářkou CČSH a profesorkou na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze
Slovo poděkování při rozloučení s bratrem farářem Bohumilem Kláskem
Mt 6,1 Nesnažit se konat dobro jen pro vnější efekt
Odezva T. G. Masaryka v dokumentech Církve československé husitské
Postní doba a její užitečnost pro nás
Ž 116 Zvedni kalich spásy
Farského vztah k přírodě a spolupráce na Božím díle
Fp 1,6.9-11 Dobré dílo církve a rozpoznání, na čem záleží

<< Předchozí  Další >>


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus