WebArchiv - archiv českého webu

Seznam článků autora Oldřich Nováček


Kázání při diamantové svatbě
Bohoslužba slova s připomenutím Tomáše G. Masaryka
Z programu patriarchy - listopad a prosinec 2015
Dopis k zahájení přípravy na 100. výročí CČSH
Oznámení komise pro volbu patriarchy
Z programu patriarchy - duben až červenec 2015
Ř 10,12-17 Cesta k víře a její předpoklady
L 12,33-37 Odpuštění a smíření cestou k nevyčerpatelnému pokladu v nebi
1 Pt 4,19 Husova odevzdanost Kristu a jeho milosti
2 Tm 4,1-8 Naplňování Husova odkazu předáváním evangelia dnes

L 21,12-15 Řeč i moudrost Betlémského kazatele
1 Pt 4,12-19 Husův podíl na Kristově utrpení a jeho vytrvalost víry
Sk 13,13-23.36-39 Pavlovo kázání v synagóze a jeho povzbuzení k víře
Žd 3,4-6 Kristus je Pán nad celým domem církve
Ez 34,11-16 Pět úkolů pastýřů podle Ezechiela
Dopis bratra patriarchy plzeňské diecézi CČSH v Husově roce 2015
Dopis synodě brněnské diecéze Církve československé husitské
Dopis synodě královéhradecké diecéze Církve československé husitské
Odpověď na podněty z církve
Dopis bratra patriarchy k 6. červenci L.P. 2015
Modlitba k zahájení práce komisí ústřední rady - duben 2015
Meditace na svátek Těla a krve Páně - červen 2015
Modlitba s poděkováním za dr. Karla Farského a službu spolupracovníků - červen 2015
Modlitba se vzpomínkou na oběti totality - červen 2015
Žehnací modlitba při odhalení plastiky v Novém Boru - červen 2015
Modlitba k zahájení pouti na Sázavu v Husově roce 2015 - červen 2015
Modlitba s poděkováním za svědka Jana Husa - červenec 2015
Modlitba při odhalení plastiky v Kostnici - červenec 2015
Modlitba před požehnáním při výročí sboru v Lipníku nad Bečvou - září 2015

Další >>


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus