Generální tajemník Světové rady církví pastor Prof. Dr. Jerry Pillay posílá velikonoční poselství naděje a obnovy a zamýšlí se nad okamžikem, kdy Ježíš Kristus na kříži volá: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

„Je to volání vysídlených lidí, uprchlíků na cestách, týraných žen a dětí, lidí s postižením, opomíjených, utlačovaných. Jejich útrapy jsou tak nesnesitelné, že si často myslí, že je opustily vlády, přátelé, rodina, a dokonce i Bůh.“ V dnešním světě má mnoho lidí pocit opuštěnosti a zoufalství, uvažuje Pillay. „Ježíš vydechl naposledy a zemřel, ale vstal z mrtvých. Když jsme tedy v pokušení ptát se proč nás Bůh opustit, neboť jsme zlomení, plní bolesti a utrpení, zastavme se a ujistěme se, že v Kristu Otec činí všechno
nové!“ Pillay nám připomíná, že Bůh je s námi přítomen v každé době.
„Místo toho, abychom se cítili opuštění, nás toto ujištění má vyburcovat a nasměrovat k tomu, abychom se stali aktivními nástroji naděje a byli světlem pro svět,“ uzavírá velikonoční poselství.
„Poselství Velikonoc nám dodává energii a touhu pokračovat v práci na Boží spravedlnosti, míru, smíření a jednotě a umožnit tak lepší svět pro celé stvoření!“

2. 4. 2023, Jiří Bochez

Zdroj: www.oikoumene.org

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše