WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

4. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK

Praha 25.10.2006 Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK patriarcha 10/25/2006 - proslovy

Vážený pane děkane, vážení pedagogové, studenti, hosté, sestry a bratři, zdravím vás jménem Církve československé husitské jako její nově zvolený a ustanovený patriarcha.
Tato fakulta, jak jsem ji mohl i jako pedagog poznat, se vyznačuje náboženskou otevřeností i humanitním zaměřením. Přesto srdcem celého živého organismu této fakulty je teologie. Teologie, která se i přes časovou vzdálenost váže k odkazu mistra Jana Husa a české reformace. Jestliže humanitní obory se vztahují k hodnotám tohoto života, pak teologie je obor, který se vztahuje k hodnotám, jež tento náš život přesahují.
Vy, kteří nastupujete do prvního ročníku, přicházíte na tuto fakultu z nejrůznějších důvodů. Obecně se rozlišují tři motivy studia. První přístup je, že chci „něco“ studovat. Druhý je, že mám v úmyslu se připravovat na konkrétní povolání, které bych chtěl vykonávat. A třetí je ze zájmu o obor jako takový.
Studium vámi zvolených oborů a zvláště studium teologie je náročné myšlenkové úsilí. Apoštol Pavel v listě Filipským nás vyzývá „Přemýšlejte o všem, co je pravdivé…“ (4,8). Přemýšlet znamená trvalé úsilí. Nemáme podlehnout povrchnímu zdání. V něm se nám totiž zdá všechno hned jasné. Ale přemýšlet znamená věci vidět z různých stran a v různých souvislostech a jít do hloubky.
Spisovatel židovského původu použil výstižný obraz: „Lidské myšlení je jako motýl nad vodní hladinou. Stále musí mávat křídly, aby se neutopil.“
Přeji vám, abyste byli přitahováni oborem, který jste si zvolili nebo který se před vámi v čase studia nově otevře. Přeji vám, aby se vaše cesta vyznačovala zaujatostí pro pravdu a současně otevřeností, nescházela vám píle a vytrvalost.
Modlím se za to, aby Bůh žehnal práci fakulty, aby mohly být rozvíjeny hodnoty, které od počátku tvoří její základy. Těmi jsou poselství Ježíšova evangelia a humanita.
Kéž Bůh sám osvěcuje naše myšlení a uvádí nás do své pravdy.

Publikováno: 25. 10. 2006 TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 21.02.2007 02:20 zobrazeno: 3979x