WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Druhá neděle po zjevení

Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.                   ŽALM 66,4

 

První čtení: 1. Samuelova 3,3b-10.19

 

Tužby:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za všechny dary, které nám dáváš. Kéž bychom tě lépe poznali, hlouběji milovali a den za dnem opravdověji následovali! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 6,12-20

 

Evangelium: Jan 1,43-51

 

Verš k obětování: Žalm 63,2

 

Verš k požehnání: Žalm 20,6

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás živíš svým Slovem a chlebem života. Naplň nás i svým Duchem, abychom ve světě zářili světlem tvé slávy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 14, 35, 43, 185, 188

 

 Václav Drašnar publikováno: 08.01.2018 11:39 zobrazeno: 97x