WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Hod Boží velikonoční

Sotva procitnu, jsem s tebou. Svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy. Aleluja!.

ŽALM 139,18.5-6

 

První čtení: Skutky 10,34-43

 

Tužby velikonoční:

2. Aby Kristovo vzkříšení našimi srdci proniklo a k životu věčnému nás přivedlo, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Kristovo vítězství v celém světě zavládlo a mír národům přineslo, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, dnešního dne jsi skrze svého jednorozeného Syna zvítězil nad smrtí a otevřels nám bránu do života věčného. Dej, ať nás tvůj životodárný Duch vzkřísí ze smrti k životu! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Koloským 3,1-4

Evangelium: Jan 20,1-18

Verše k obětování: Žalm 76,9-10

Verše k požehnání: 1. Korintským 5,7-8

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, děkujeme ti, žes nás potěšil slavením velikonočních tajemství. Ve své dobrotě dej, ať mocí tvého ducha rosteme ve vzájemné svornosti a lísce! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 250, 251, 260, 331Václav Drašnar publikováno: 10.04.2017 10:31 zobrazeno: 425x