WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

25. neděle po sv. Duchu

Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím; kéž vstoupí moje modlitba k tobě!

                                                                                                                                       ŽALM 88, 2-3a

První čtení: Jób 19,23-27a

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Abychom byli zbaveni všeho, co nám brání plně následovat Krista, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Duchem svatým byli vedeni ke službě slovem i skutkem, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, před tvým soudem si nemůžeme připisovat žádné zásluhy.

Dej, abychom se sami neospravedlňovali, nýbrž spoléhali na ospravedlnění z víry!

Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Tesalonickým 2,1-5.13-17

Evangelium: Lukáš 20,27-40

Verše k obětování: Žalm 147,14-15

Verš k požehnání (varianta I): Lukáš 20,38

Verš k požehnání (varianta II): Žalm 23,4

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nás při večeři Páně naplnil novou nadějí.

Dej, ať tvá láska, kterou nás zahrnuješ ve slově a svátostech,

pokračuje mezi námi ve spásném díle a přivede naši naději k naplnění!

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 28, 36, 51, 78, 130, 131, 148, 186, 187

 

 Klára Břeňová publikováno: 01.11.2016 01:21 zobrazeno: 804x