WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Projev při pietní vzpomínce v Praze - Ďáblicích - červen 2015

26.06.2015

Vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři!

V souvislosti s totalitními režimy 20. století vznikla místa poznamenaná útiskem a nelidským zacházením s druhými. Žádné z těchto míst nespravedlnosti, bolesti a lidského utrpení duševního i tělesného nemůže být zapomenuto. Taková místa nás staví před obtížné otázky etického charakteru.

Proviňuje se proti morálnímu řádu především ten, kdo je aktivním činitelem zla. Ale také ten, kdo je proti svému svědomí přijme, kdo mu slouží nebo je vůči němu lhostejný. K hodnotám, které jsou předpokladem důstojného lidského života, patří mír, svoboda a spravedlnost.

Ukončení druhé světové války v roce 1945 před sedmdesáti lety přineslo pro naši zemi mír. Svoboda však nastala až mnohem později. A o spravedlnost, o tu je třeba stále usilovat, neboť je trvalým úkolem.

K tomuto úsilí nás povzbuzuje Ježíš, když říká: „Blaze těm, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Mt 5,6). Spravedlnost podle biblického svědectví je také solidarita s druhými, odhled na druhé. Ať také toto místo připomínající lidské utrpení není zapomenuto a zavazuje nás k spravedlivému jednání a lidské vzájemnosti.

 

Modlitba se vzpomínkou na oběti totality

Bože, skláníme se před tebou, když chceme v úctě vzpomenout na lidi, kteří prošli utrpením a stali se oběťmi zvůle a bezpráví. Myslíme na bolestné příběhy lidí, kteří byli vystaveni pronásledování a útisku totalitního režimu. Děkujeme ti za všechny, kteří měli odvahu k vlastnímu přesvědčení, projevovali statečnost a postavili se na odpor proti nespravedlnosti. Připomínáme si před tvou tváří mnohé oběti - dospělé i děti - a odevzdáváme je do tvého milosrdenství. Děkujeme ti, že nezvítězily natrvalo v naší zemi režimy způsobující utrpení mnohých, zbavující lidské svobody rozhodování a usilující pomocí násilí rychle dosáhnout svých vytyčených cílů. Ty jsi, Bože, ve své věčné spravedlnosti a milosrdenství nadějí všech ponížených a trpících. Jsi skálou spásy v každé době. Prosíme, chraň nás Bože, před těmi, kteří prosazují své záměry silou a mocí. A dej, ať zastáváme hodnoty Ducha a tvého řádu, které vedou k životu. O to tě prosíme ve jménu tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Červen 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 19.10.2015 04:17 zobrazeno: 751x