WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba k začátku nového roku 2011

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“

Ř 12,21


Bože, Dárce času,

na počátku cesty novým rokem tě prosíme o tvou milostiplnou přítomnost v Ježíši Kristu. Modlíme se za sebe navzájem, za své blízké, za sestry a bratry z církve, za své spolupracovníky na díle evangelia, za lidi známé i neznámé. Prosíme tě o dobro pro tvůj lid i celé tvé stvoření, neboť ty jsi, Bože, dobrý (Ž 100,5) a prokazuješ dobro (Ž 125,4). 

Vstoupili jsme do nového roku s mnohými nadějemi, ale i s těžkostmi světa, s nedořešenými problémy, křivdami, bolestmi.

Děkujeme ti, Bože, že jsi v Ježíši Kristu přemohl zlo světa i smrti. Děkujeme ti, že v této jistotě víry můžeme jít novým rokem. Ať se z této naděje evangelia můžeme stále posilovat, když na nás doléhá zlo v různých podobách. Ať je dokážeme rozpoznávat, čelit mu a přemáhat ho dobrem, které můžeme, Bože,  čerpat a přijímat z tebe.

Dávej nám dobré myšlenky (Př 2,10), dobrá slova (Př 12,25) a pomáhej nám uskutečňovat dobré dílo v církvi i ve světě (Ga 6,9). Prosíme tě, abychom v prosazování dobra vytrvali, když budeme narážet na překážky. Ať dokážeme přemáhat sami sebe v síle lásky Kristova Ducha.

Veď nás a provázej na cestě novým rokem svým požehnáním. Tobě patří, Bože, náš Otče, chvála, čest, moc i vláda od věků na věky. Amen.  


Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 13.01.2011 01:50 zobrazeno: 2693x