WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 282 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Vyhledávací řízení na pozici přednosty IV. odboru ÚÚR CČSH organizačně - ekonomického

Církev československá husitská vyhlašuje vyhledávací řízení na obsazení pozice přednosty / přednostky organizačně ekonomického odboru úřadu ústřední rady.


25.06.2020  

Zpráva ze zasedání církevního zastupitelstva 20. 6. 2020

Nejdůležitějším usnesením církevního zastupitelstva byla změna harmonogramu volebního řízení na patriarchu a posunutí termínu volebního sněmu na 24. října 2020.


20.06.2020  

Úřední deska církve »


Oznámení komise pro volbu patriarchy - přijetí kandidatury k 9. 7. 2020

Komise pro volbu patriarchy v souladu s usnesením církevního zastupitelstva č. 21 z 20. 6. 2020 oznamuje výsledky vyhledávacího řízení na úřad patriarchy. 


09.07.2020  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus