WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Zpráva z 210. zasedání ústřední rady 8. února 2020

Příloha obsahuje shrnutí 210. zasedání ÚR 8. 2. 2020.


08.02.2020  

Zemřela sestra ThDr. Jiřina Kubíková

Ve víře v zaslíbení Pána Ježíše Krista oznamujeme, že dne 6. února 2020 zemřela ve věku nedožitých 90 let sestra ThDr. Jiřina Kubíková, duchovní Církve československé husitské, emeritní profesorka na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze.


06.02.2020  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 1/2020 s Úředními zprávami č. 1/2020

Přiložený oběžník obsahuje aktuální Směrnici o cestovních náhradách pro letošní rok a Metodiku k volbě patriarchy pro vikariátní shromáždění, kterou vypracovala komise pro volbu patriarchy.


13.01.2020  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus