WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 282 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Setkání mládeže odloženo

Vzhledem k situaci pandemie COVIDU-19 ústřední rada na návrh bratra biskupa Pavla Pechance a koordinátorky ses. Evy Vymětalové Hrabákové v hlasování per rollam č. 72/2020 dne 18. září schválila přesunutí celocírkevního setkání mladých CČSH a jejich přátel, které se mělo konat 25. – 27. 9. 2020 v Hradci Králové, na rok 2021.


21.09.2020  

Úřední deska církve »


Konání bohoslužeb a dalších shromáždění v CČSH od 1. září 2020

Příloha obsahuje aktuální podmínky konání bohoslužeb a dalších akcí v církvi od 1. září 2020. Přiloženo je i plné znění opatření MZ a přehledný leták.


31.08.2020  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus