WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR ke zdanění církevních restitucí

Výzva poslancům a veřejnosti ke snaze o prosazení zdanění tzv. církevních restitucí na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 13. prosince 2018.


13.12.2018  

Zpráva ze 198. zasedání ústřední rady 8. 12. 2018

Příloha obsahuje stručné shrnutí usnesení prosincového zasedání ÚR.


08.12.2018  

Zpráva ze zasedání církevního zastupitelstva 24. 11. 2018

Příloha obsahuje stručné shrnutí jednání CZ v sobotu 24. 11.


24.11.2018  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 9/2018 a Úřední zprávy CČSH č. 3/2018

Přílohy obsahují Oběžník CČSH, jehož součástí je souhrnné usnesení zasedání církevního zastupitelstva z 24. 11. 2018, schválené celocírkevní akce na roky 2019 a 2020, celocírkevní sbírky pro příští rok a další informace.
Přiloženo je též biblické zamyšlení br. patriarchy k adventu a vánočním svátkům.

26.11.2018  

Oběžník CČSH č. 8/2018 - svolání církevního zastupitelstva na 24. 11. 2018

V příloze naleznete oběžník se svoláním podzimního zasedání církevního zastupitelstva, jehož hlavní náplní budou hospodářské záležitosti.


24.10.2018  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus