WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 3/2018 - svolání církevního zastupitelstva na 16. 6. 2018

Oběžník CČSH č. 3/2018 ze dne 15. května 2018 obsahuje svolání a návrh programu zasedání církevního zastupitelstva v sobotu 16. června 2018 od 9.00 hodin.


15.05.2018  

Oběžník CČSH č. 2/2018 ze dne 20. 4. 2018

Oběžník č. 2/2018 obsahuje tyto dokumenty:

1. Návrh textu Poselství generální synody duchovních ke 100. výročí republiky.  Návrh připravila věroučná komise a nyní je rozesílán k celocírkevní diskusi. Připomínky k němu můžete posílat do 15. května na adresu ustredni.rada@ccsh.cz
2. Informace ke GDPR
3. Plakátek a informace k teologické konferenci, která proběhne 23. - 25. května 2018 na HTF UK.
4. Dopis br. patriarchy ke svatodušním svátkům.

20.04.2018  

Zprávy z naší církve »


Výběrové řízení na ředitele úřadu brněnské diecézní rady

Brněnská diecéze Církve československé husitské vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele úřadu diecézní rady. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


08.06.2018  

Pozdrav patriarchy k Noci kostelů 2018

„…ponocovali kolem Božího domu" (2 Paralipomenon 9,27)


22.05.2018  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus